"Беседа" от Сър Лорънс Алма-Тадема

Categories Без категория, Финансово право и капиталови пазари

При CRS имаме три основни видове сметки. Това са депозитните сметки, попечителските сметки и сметките, които са нито депозитни, нито попечителски.

Общото за всички видове сметки е, че независимо от вида, винаги се предоставя информация за: в За всички видове държатели на сметки: имена/наименование, адрес, участваща юрисдикция, на която е местно лице за данъчни цели, данъчен номер, номер на сметката или функционален еквивалент – при липса на номер, наименование […]

Categories Без категория, Финансово право и капиталови пазари

Определени „Финансови институции” (понятието по CRS се използва във възможно най-широк смисъл) са изключени от обхвата на автоматичния обмен на информация и няма да предоставят информация за сметките на своите клиенти.

На първо място това са държавни образувания, международни организации или централни банки. По дефиниция тези институции не поддържат (или поне не в традиционен смисъл) клиентски сметки.
На първо място това са държавни образувания, международни организации или централни банки. По дефиниция тези институции […]