За мен

Здравейте и добре дошли!
Казвам се Атанас Русенов Русенов, а това е моят скромен сайт, в който публикувам някои от своите съждения по някои нововъведения и проблемни области в българското законодателство, като моята цел е те да бъдат еднакво полезни както за практикуващи юристи, така и за граждани, които търсят информация за техните правни проблеми.

Професионалният ми път като юрист бележи своето начало през 2010 г., с началото на моето обучение по специалност „Право“ в Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. По-долу е представен кратък curriculum vitae:

Професионален опит:

  • Правен съветник към Българската асоциация по международно право (2012 г. до 2014 г.)
  • Стажант по програма на фондация „Фулбрайт“ в Софийския районен съд (2014 г. до 2015 г.)
  • Консултант и лектор по въпросите на обществените поръчки (2016 г. до 2017)
  • Практикуващ адвокат (от 2017 г. насам)
  • Асоцииран адвокат към адвокатско дружество „Прокопиева и Савчева“ (EU-BG Legal Consultants) – от 2017 г. насам.
  • Почетен член на American Society of International law (АSIL), 2014 г.

Проведени семинари в качеството на лектор (като част от екипа на PP&IT Consulting):

  • “Новите изменения в областта на възлагането на обществени поръчки” – гр. Раднево, “Мини Марица Изток” ЕАД
  • “Измененията в новия Закон за обществените поръчки – теория и практика” – гр. Варна, УМБАЛ “Света Марина” ЕАД
  • “Промените в новия Закон за обществените поръчки” – гр. София, УМБАЛ “Александровска” ЕАД

За контакти

e-mail: office@rusenov.eu
мобилен тел: +359 899 097 297